Skip to main content

Hội đồng nhân dân

hinh

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ LONG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Nguyễn Thiên Thanh

Bí thư ĐU-CT.UBND

02

Nguyễn Cẩm Tú

Phó Bí thư đảng uỷ

03

Nguyễn Trương Diễm Chi

Phó Bí thư-CT.HĐND-CT.MTTQ

04

Nguyễn Thị Minh Thi

PCT.UBND

05

Đặng Khoa Thi

PCT.UBND

06

Phạm Đỗ Thanh

PCT.HĐND

07

Âu Chí Kiên

CHT Quân Sự

08

Nguyễn Thị Mộng Tầm

ĐC-XD-ĐT&MT

09

Nguyễn Huỳnh Nhân

Bí thư-Trưởng khóm 2

10

Đặng Thị Ngọc Tuyền

Bí thư-Trưởng khóm 3

11

Nguyễn Kiện Toàn

Bí thư-Trưởng khóm 4

12

Trần Trọng Nam

Bí thư-Trưởng khóm 5

13

Phạm Thị Mỹ Dung

Bí thư-Trưởng khóm 6

14

Dương Hồng Kim Ngân

Bí thư-Trưởng khóm Phó Quế

15

Võ Thanh Tùng

Hiệu trưởng trường TH Lê Quý Đôn

16

Huỳnh Quang Hải

Chủ tịch Hội CCB

17

Đoàn Minh Tuấn

ĐB HĐND

18

Lâm Hồ Quân

ĐB HĐND

19

Huỳnh Văn Chánh

ĐB HĐND

20

Mai Thị Ngọc Hân

ĐB HĐND

21

Lôi Cẩm Chương

ĐB HĐND

22

Nguyễn Văn Hùng

ĐB HĐND