Skip to main content

Công bố người phát ngôn

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ LONG

STT

Họ tên

Chức vụ

SĐT

email

01

Lý Thùy Giang

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND

0918008494

thuygianglx@.gmail.com