Skip to main content
STT Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Sort ascending File văn bản
1 123/BC-UBND BC tuan UBND phường Mỹ Long 03/08/2023 Tải về
2 06/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. UBND tỉnh An Giang 04/03/2022 Tải về
3 66/2021/QĐ-UBND Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 24/12/2021 Tải về, Tải về