Skip to main content
Ra quân giải quyết tình trạng lang thang, xin ăn

MỸ LONG – TĂNG CƯỜNG RA QUÂN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LANG THANG, XIN ĂN TRÊN ĐỊA BÀN!

Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Thành ủy Long Xuyên về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với giải quyết vấn đề người lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố; Căn cứ Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 09/6/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tập trung, xử lý người lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố đoạn 2022-2025;

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tập trung, xử lý người lang thang, xin ăn trên địa bàn phường Mỹ Long năm 2023, Ngày 04/11/2023, UBND phường Mỹ Long ra quân giải quyết vấn đề người lang, xin ăn trên địa bàn phường Mỹ Long.

Qua đó, thành phần ra quân thực hiện gồm Phó Chủ tịch UBND phường, Công an phường, cán bộ Lao động Thương binh xã hội; Đội hoạt động xã hội tình nguyện phường Mỹ Long. Kết quả, đã đưa 07 đối tượng lang thang, ăn xin vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang. Đây là các đối tượng thường xuyên tụ tập khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu kinh doanh ăn uống, xin ăn, làm mất mỹ quan đô thị và trật tự xã hội trên địa bàn phường Mỹ Long.

Đồng thời UBND phường Mỹ Long cũng đã kiến nghị các ngành có liên quan vgiải pháp giải quyết căn bản tình hình gia đình hoàn cảnh khó khăn đông con, trẻ em theo bố mẹ từ nơi khác đến sống lang thang bán vé số, sinh ăn, gây khó khăn cho cấp chính quyền trong công tác quản lý, là mối nguy cơ cao xảy ra tình trạng xâm hại trẻ em, trẻ em bị tai nạn thương tích. Việc giải quyết vấn đề người lang thang, xin ăn trên địa bàn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, tạo vẻ mỹ quan đô thị trên địa bàn./.

UBND phường Mỹ Long