Skip to main content

Giới thiệu chung

LỜI GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯỜNG MỸ LONG

- Phường Mỹ Long là phường trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố Long Xuyên, có diện tích tự nhiên là 414,8 ha, toàn phường có 08 khóm, 92 tổ dân phố, có 5.149 hộ, 26.313 nhân khẩu. Có 04 dân tộc trong đó dân tộc kinh 24.707 nhân khẩu, Hoa: 1.532 nhân khẩu, Khmer: 15 nhân khẩu và dân tộc Chăm 61 nhân khẩu.
- Kinh tế địa phương ổn định và tiếp tục phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.
- Hệ thống Chính trị của phường gồm Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMT Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và 08 Văn phòng khóm.