Skip to main content

Danh sách cán bộ, công chức

Danh sách cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, Văn phòng 08 khóm

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
I. Cán bộ chuyên trách
1 Nguyễn Thiên Thanh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
2 Nguyễn Cẩm Tú Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
3 Ng.Trương Diễm Chi PBT Đảng ủy, Trưởng Khối vận, CT UBMT
4 Phạm Đỗ Thanh Phó Chủ tịch HĐND 
5 Nguyễn Thị Minh Thi Phó Chủ tịch UBND 
6 Đặng Khoa Thi Phó Chủ tịch UBND
7 Huỳnh Hòa Bình Minh Bí thư ĐTNCS Hồ Chí Minh 
8 Hồ Xuân Hòa Chủ tịch Hội Phụ nữ 
9 Huỳnh Quang Hải Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh 
II. Công chức
1 Âu Chí Kiên Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 
2 Võ Thị Lan Địa chính - Xây dựng - Đô thị & Môi trường
3 Nguyễn Thị Mộng Tầm  Địa chính - Xây dựng - Đô thị & Môi trường
4 Lê Thị Kim Nhung Địa chính - Xây dựng - Đô thị & Môi trường
5 Nguyễn Hiền Phong Văn hóa - Xã hội
6 Nguyễn Thị Thu Tư pháp - Hộ tịch (phụ trách Hộ tịch)
7 Ng.Thị Thùy Trang Tài chính - Kế toán
8 Bùi Thị Hoài Thương Tài chính - Kế toán
III. Cán bộ không chuyên trách phường
1 Đặng Thị Thúy Hằng Phụ trách Công tác Xây dựng Đảng
2 Nguyễn Thị Son Phụ trách Văn phòng Đảng ủy
3 Lương Thị Bảo Giang Phó Chủ tịch UBMTTQVN
4 Nguyễn Bảo Toàn Phó Bí thư ĐTNCS Hồ Chí Minh
5 Phạm Thị Thu Hằng Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ
6 Đoàn Lê Hồng Hạnh Phụ trách Kinh tế - Kế hoạch
7 Vưu Thanh Tâm Chỉ huy phó BCH Quân sự
8 Lê Hùng Phong Chỉ huy phó BCH Quân sự 
9 Lê Hoàng Mai Thủy Phụ trách Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ
10 Ng.Thị Phương Dung Phụ trách Xóa đói - Giảm nghèo & Trẻ em
11 Trần Hồ Bảo Trâm Phụ trách Giao thông - Thủy lợi
12 Lê Hữu Duy Phụ trách Quản lý Nhà văn hóa - Đài TT
13 Nguyễn Huy Cường Phụ trách Trật tự đô thị
IV. Cán bộ không chuyên trách khóm
1 Nguyễn Thanh Tùng Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm 1
2 Đỗ Thị Thanh Quyên Trưởng ban CTMT khóm 1
3 Nguyễn Huỳnh Nhân Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm 2
4 Lư Yến Nhi Trưởng ban CTMT khóm 2
5 Đặng Thị Ngọc Tuyền Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm 3
6 Dương Hồng Bích Phượng Trưởng ban CTMT khóm 3
7 Nguyễn Kiện Toàn Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm 4
8 Nguyễn Thị Kim Luyến Trưởng ban CTMT khóm 4
9 Trần Trọng Nam Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm 5
10 Trương Thị Hạnh Trưởng ban CTMT khóm 5
11 Phạm Thị Mỹ Dung Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm 6
12 Trần Thị Thu Phương Trưởng ban CTMT khóm 6
13 Lê Anh Thư Bí thư Chi bộ - Q.Trưởng khóm 7
14 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Trưởng ban CTMT khóm 7
15 Dương Hồng Kim Ngân Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Phó Quế
16 Đặng Thị Đẹp Trưởng ban CTMT khóm Phó Quế