Skip to main content
Kỳ họp thứ 7 HĐND phường Mỹ Long

BÀ LÝ THUỲ GIANG GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG MỸ LONG NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Chiều ngày 03/11/2023, HĐND phường Mỹ Long tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND phường Mỹ Long nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Bùi Văn Tặng - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố dự kỳ họp.

Theo đó HĐND phường Mỹ Long đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường Mỹ Long nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Bà Nguyễn Thiên Thanh. Trước đó, Ban Thường Thành uỷ đã thông qua Quyết định của Tỉnh ủy An Giang và Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên về việc cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Long đối với đồng chí Nguyễn Thiên Thanh, để giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng.

Kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình để HĐND phường bầu chức danh Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà chí Lý Thùy Giang, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy. Kết quả Bà Lý Thùy Giang trúng cử chức danh Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026

Phát biểu bế mạc kỳ họp Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Trương Diễm Chi đã trân trọng, ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thiên Thanh, Chủ tịch UBND phường Mỹ Long thời gian qua đối với phường Mỹ Long trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Đồng thời chúc mừng đồng chí Lý Thùy Giang trúng cử chức danh Chủ tịch UBND phường khoá XII nhiệm kỳ 2021 – 2026 và mong rằng đồng chí tiếp tục thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới./.

UBND phường Mỹ Long