Skip to main content

Phường Mỹ Long những giải pháp trọng tâm thực hiện độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân

Mỹ Long là phường trung tâm thương mại – dịch vụ của thành phố Long Xuyên. Trong năm 2022 vừa qua, cùng với thành tích chung đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cả hệ thống chính trị thành phố đã không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được kết quả rất quan trọng. Đặc biệt là công tác vận động phát triển BHYT được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.
Subscribe to An sinh xã hội