Skip to main content

Bài tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết là bệnh nhiễm vi rút cấp tính do muỗi truyền, có các biểu hiện xuất huyết và có khả năng phát triển thành hội chứng sốc dễ dẫn đến tử vong. Mọi người đều có thể mắc bệnh sốt xuất huyết. Thời kỳ của bệnh trung bình từ 5 - 7 ngày (Ngắn nhất là 03 ngày và dài nhất là 14 ngày). Bệnh không lây trực tiếp từ người này sang người khác mà qua một loài muỗi vằn, bệnh nhân là nguồn lây truyền ngay trước thời kỳ sốt cho đến khi hết sốt trung bình khoảng từ 6- 7 ngày.

Subscribe to Truyền thông sức khỏe