Skip to main content
Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên viếng thăm Tượng Bác Tôn

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mỹ Long – Những “điểm sáng” phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư năm 2023!

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã trở thành một phong trào rộng khắp, có sức lan toả trên địa bàn phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trong thời gian qua. Đồng thời, phong trào đã có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong đời sống nhân dân, gắn liền với việc nâng cao vị thế và việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp theo phương châm đưa công tác mặt trận về với địa bàn khu dân cư. Đây chính là một trong những nhiệm vụ chính trị, nội dung phương thức hoạt động đã được Uỷ ban Mặt trận (UBMT) Tổ quốc phường Mỹ Long được xác định rõ trong thời gian qua.

Phường Mỹ Long là một trong những phường trung tâm của thành phố Long Xuyên có tuyến Quốc lộ 91 đi ngang qua và tiếp giáp với Sông Hậu. Với tổng diện tích tự nhiên 137,28 ha, chiếm 1,07% so với diện tích của toàn thành phố. Dân số của phường là 17.246 người, với 3.761 hộ, có 04 dân tộc chính gồm Kinh, Hoa, Khơme và Chăm. Trong năm qua, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trên địa bàn phường Mỹ Long đã có nhiều “điểm sáng” tích cực.

Sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo, triển khai phong trào!

Ngay từ đầu năm phường đã kế hoạch phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường và Ban vận động các khóm đã được điều chỉnh bổ sung kịp thời. Theo đó Ban Chỉ đạo phường có 17 thành viên, do đồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, đồng chí, đồng chí Chủ tịch UBMT Tổ quôc Việt Nam phường và Phó Chủ tịch UBND làm Phó ban, thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể và phụ trách địa bàn 08 khóm. Ngoài ra, các khóm cũng được điều chỉnh bổ sung thành viên Ban vận động từ 10-17 thành viên, do đồng chí Trưởng khóm làm Trưởng ban để tổ chức thực hiện cuộc vận động.

Ban Chỉ đạo phường lồng ghép vào các hoạt động tuyên truyền của các ban, ngành, đoàn thể và khóm về những mục đích, ý nghĩa của phong trào gắn với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn phường. Thành viên Ban Chỉ đạo được phân công phụ trách các khóm nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng “Phường đô thị văn minh” và duy trì các“Tuyến phố văn minh”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về về “chiều rộng” và “chiều sâu”!

Công tác tuyên truyền các tiêu chí xây dựng danh hiệu văn hóa được triển khai thực hiện thường xuyên qua hệ thống đài truyền thanh, tuyên truyền trực quan, lồng ghép vào các cuộc họp lệ định kỳ ở địa bàn khóm, tổ dân phố, sinh hoạt của câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững hàng tháng ở địa bàn dân cư…Nhân các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước như Mừng Đảng - Mừng Xuân, ngày chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 1/5... vận động nhân dân treo cờ Tổ Quốc trên các trục lộ chính của phường.

Đặc biệt các văn bản chỉ đạo, Kế hoạch tổ chức thực hiện của thành phố, phường được triển khai cho tất cả các đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường thông qua các cuộc họp lệ Chi bộ, họp dân, hệ thống Đài truyền thanh, tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền qua mạng xã hội; duy trì mô hình loa lưu động tổ dân phố 08 khóm,… Thu hút 10.000 lượt dân tham dự vào theo dõi trên các kênh tuyên truyền.

Những “điểm sáng” kết quả thực hiện của phong trào!

Trong phong trào đoàn kết giúp nhau “giảm nghèo bền vững” đã đạt nhiều kết quả nổi bật. UBND, UBMT phường đã vận động Công ty May Đức Thành hỗ trợ hàng tháng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho 24 hộ cận nghèo của địa phương (9.100.000đ/tháng). UBMT Tổ quốc Việt Nam phường đã phát động trong cán bộ, người lao động đóng góp Quỹ “An sinh xã hội” được 107.820.000đ; vận động Quỹ “Vì người nghèo” đến nay được 475.500.000đ và đã hỗ trợ cất mới 03 căn, sửa 02 căn nhà đại đoàn kết, với số tiền 214.446.000đ; hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 40 hộ cận nghèo, với số tiền 22.900.000đ. Sự đóng góp của các mạnh thường quân đã góp phần phát triển nhiều tấm gương điển hình tiên tiến tạo ra các điểm sáng văn hóa có sức thuyết phục để nhân rộng phong trào vì lợi ích tập thể, cộng đồng; xây dựng những nét đẹp văn hóa tạo ra những hạt nhân tích cực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần xây dựng con người về tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh.

Phong trào thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật được triển khai rộng rãi. Trong các ngày lễ của tổ chức tôn giáo, được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền và các đoàn thể địa phương nên các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo như Đình thần Mỹ Phước, Bắc Đế Miếu, Chùa Quảng Tế và Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo tổ chức lễ, hội đều đảm bảo an ninh trật tự, đúng quy định pháp luật. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ý thức tổ chức tiết kiệm, lành mạnh, đăng ký kết hôn đúng luật; tang chế tổ chức đúng ý nghĩa, tiết kiệm, không có các hủ tục lạc hậu và mê tín dị đoan.

Duy trì tốt phong trào xây dựng môi trường văn hóa. Phường duy trì tốt các hoạt động, văn hóa, văn nghệ nhân các dịp lễ, hội trọng đại trong năm. Hoạt động các CLB tổ nhóm, thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, Việt dã, Điền kinh…Các hoạt động trên đã tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân, tích cực thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “"Xây dựng văn hoá, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã triển khai cho cán bộ - công chức, đảng viên và quần chúng nhân dân học tập chuyên đề theo kế hoạch. Nhìn chung qua thực hiện bước đầu đã có sự chuyển biến khá tốt trong lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ được nâng lên, có ý thức rèn luyện đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, tác phong trong công việc...

Có thể thấy phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” ở phường Mỹ Long đã có nhiều “điểm sáng” đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Cuộc vận động đã được các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể của phường quan tâm hưởng ứng và thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đã tạo nên sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân./.

UBND phường Mỹ Long