Skip to main content
Trao BTXH tháng 11/2023

UBND, UBMTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ LONG - QUỸ TỪ THIỆN  ĐỨC THÀNH TRAO BẢO TRỢ XÃ HỘI THÁNG 11/2023!

Trong tháng 11/2023, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Mỹ Long tổ chức trao tiền mặt, mì gói, sữa ... cho 23 gia đình bảo trợ xã hội tháng 11/2023 với tổng giá trị 9.099.000. Tất cả các nguồn trên đều do Quỹ từ thiện Đức Thành tài trợ. 

Đây là hoạt động hằng tháng của UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Mỹ Long và Quỹ Từ thiện Đức Thành nhằm chia sẻ những khó khăn của người dân trong cuộc sống./.

UBND phường Mỹ Long.