Skip to main content
Hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

MỸ LONG – TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2023!

Căn cứ Kế hoạch số 235/KH-TTYT, ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, TNXH, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố Long Xuyên về việc “Tổ chức Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Long Xuyên năm 2023”;

Nhằm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIVAIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động  phòng, chống HIV/AIDS. Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phường Mỹ Long vừa xây dựng Kế hoạch Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023. Theo đó phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều nhiều hình thức khác nhau như: Treo băng rôn, phát thanh, tuyên truyền qua mạng xã hội,… với chủ đề “Cộng đồng sáng tạo – Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030; tổ chức đoàn thăm hỏi người bị nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn;…

Qua đó nhằm tăng cường lãnh đạo, quản lý, giữ vững cam kết, chung tay hỗ trợ, tiếp tục đẩy lùi, quyết tâm phòng chống AIDS, phấn đấu đến năm 2030 kiểm soát tốt, không còn ca nhiễm HIV/AIDS mới trên địa bàn thành phố.  Tạo động lực thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia vào việc thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến  2030 chấm dứt đại dich HIV/AIDS” và “Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”./.

UBND phường Mỹ Long