Skip to main content
 Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023

MỸ LONG – HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023!

Chiều ngày 21/11/2023, Ban Chỉ huy Quân sự phường Mỹ Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023. Ông Đặng Khoa Thi – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường; phường ông Nguyễn Ái Quốc - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Công an phường; ông Phạm Đỗ Thanh – Phó Chủ tịch HĐND phường; ông Âu Chí Kiên – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường cùng lãnh đạo ban, ngành đoàn thể phường; Văn phòng 08 khóm đã tham dự.

Năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Mỹ Long cơ bản ổn định. Công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh được Ban Chỉ huy Quân sự phường quan tâm thường xuyên và triển khai đồng bộ trong cả hệ thống chính trị. Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tham mưu Đảng ủy, UBND phường thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tổ chức rà sót các đối tượng Quốc phòng và An ninh theo hướng dẫn, đúng quy định. Tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh đúng đối tượng, đúng chỉ tiêu, nâng cao nhận thức cho cán bộ về công tác Quốc phòng và An ninh trong tình hình mới.

Hội nghị cũng đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như: Hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển quân; công tác phối hợp Công an tuần tra đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng chống thiên tai; xây dựng lực lượng dân quân tại chỗ, triển khai có hiệu quả Kế hoạch “Xây dựng lực lượng dự bị động viên giai đoạn 2021-2025” năm 2024; Đề án số 58 của UBND thành phố về xây dựng lực lượng dân quân 2021-2025;.…Dịp này UBND phường đã khen thưởng có 01 tập thể, 05 cá nhân đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023”./.

UBND phường Mỹ Long