Skip to main content
Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ tháng 11

MỸ LONG – HỘI NGHỊ BAN CHẤP ĐẢNG BỘ PHƯỜNG THÁNG 11/2023!

Sáng ngày 23/11/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Mỹ Long tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2023. Đ/c Lý Thùy Giang - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Mỹ Long chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị.

Trong tháng phường đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực về công tác lập lại trật tự đô thị, giải quyết vấn đề lang thang xin ăn, vệ sinh môi trường... tạo điều kiện cho các hộ dân kinh doanh mua bán, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính trên địa bàn. Thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định,..Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn, như: từng lúc, từng nơi vẫn còn một số hộ cố tình lấn chiếm lòng đường vỉa hè; tình trạng trộm cắp, gây rối trật tự công cộng,... vẫn còn xảy ra.

Về công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng: Phường đã tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện thường xuyên và kịp thời, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đảm bảo đúng quy trình, chương trình công tác năm đã đề ra. Đảng uỷ phường đã tổ chức quán triệt đầy đủ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận...của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy phường trong cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ. Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác trật tự đô thị, mua bán đảm bảo môi trường, vệ sinh,....

Phát biểu kết luận hội nghị Đ/c Lý Thuỳ Giang - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Mỹ Long đã chỉ đạo thực hiện trên từng lĩnh vực như: Tiếp tục đẩy mạnh thu ngân sách, quản lý đất công, đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm, phòng chống bạo lực học đường; Đề án 06,... Phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện các mô hình gắn với tuyên truyền vận, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

UBND phường Mỹ Long