Skip to main content
Các doanh nghiệp, mạnh thường quân tổ chức trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn phường Mỹ Long.

MẶT TRẬN PHƯỜNG MỸ LONG ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN!

Với tinh thần “Không để ai bỏ lại phía sau”, nhằm chia sẻ những người dân hoàn cảnh khó khăn, cận nghèo, neo đơn. Trong tháng 12/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mỹ Long đã phối hợp các doanh nghiệp, mạnh thường quân tổ chức trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn phường Mỹ Long.

Phường đã kết nối nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân như: Nhà thờ Tin Lành Long Xuyên; Nhà thuốc Trung Sơn, Khách sạn Thái Bình, chị Võ Mộng Hoàng,... Qua đó trao 150 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn phường Mỹ Long. Mỗi phần từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, do các doanh nghiệp, mạnh thường quân tài trợ. Người dân được nhận quà tết rất vui mừng, xúc động và cám doanh nghiệp, mạnh thường quân, lãnh đạo địa phương đã quan tâm. Đây là món quà tình cảm, chia sẻ của Doanh nghiệp, UBMTTQ Việt Nam phường đến các các hộ có hoàn cảnh khó khăn, cận nghèo, neo đơn.

Lãnh đạo phường Mỹ Long tri ân, trân trọng đến doanh nghiệp và mong rằng doanh nghiệp đồng hành với địa phương chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn phường Mỹ Long./.

Mặt trận phường Mỹ Long