Skip to main content

Tin tức sự kiện

Công khai thông tin

Học tập làm theo lời bác

Hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân 2024 phường Mỹ Long
Hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân 2024 phường Mỹ Long
Thăm chúc Tết các đơn vị
MỸ LONG – THĂM, CHÚC TẾT CÁC DOANH NGHIỆP CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP TRONG CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI PHƯỜNG MỸ LONG
MỸ LONG – THĂM, CHÚC TẾT CÁC DOANH NGHIỆP CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP TRONG CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI PHƯỜNG MỸ LONG
TRAO BẢN SAO SẮC PHONG ĐÌNH THẦN MỸ PHƯỚC - PHƯỜNG MỸ LONG
TRAO BẢN SAO SẮC PHONG ĐÌNH THẦN MỸ PHƯỚC - PHƯỜNG MỸ LONG
TRAO BẢN SAO SẮC PHONG ĐÌNH THẦN MỸ PHƯỚC - PHƯỜNG MỸ LONG
Thường trực ĐU-HĐND-UBMTTQ Việt Nam phường Mỹ Long thăm, chúc Tết Đình Mỹ Phước
MỸ LONG – THĂM, CHÚC TẾT CÁC CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO, DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN!
Chiều ngày 09/01/2024, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMT Tổ quốc Việt Nam, Công an phường Mỹ Long đến thăm và chúc Tết các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, thờ tự trên địa bàn phường.
Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên viếng thăm Tượng Bác Tôn
10 HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CÔNG TÁC MẶT TRẬN PHƯỜNG MỸ LONG NĂM 2023!
Các hoạt động nổi bật của UBMTTQ Việt Nam trong năm 2023!
 thăm, Lãnh đạo thành phố Long Xuyên chúc mừng giáng sinh tại Nhà thờ Chánh toà, Hội thánh Tin Lành Long Xuyên.
LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ LONG XUYÊN THĂM, CHÚC MỪNG GIÁNG SINH NHÀ THỜ CHÁNH TOÀ VÀ HỘI THÁNH TIN LÀNH LONG XUYÊN!
Sáng ngày 21/12/2023, Đoàn công tác Thành uỷ - HĐND – UBND – UBMT tổ quốc Việt Nam thành phố Long Xuyên thăm, chúc mừng giáng sinh tại Nhà thờ Chánh toà, Hội thánh Tin Lành Long Xuyên.

Tiềm năng thế mạnh địa phương

hinhanh
Nếp
hinhanh
Lúa